28198 - Τα Δικαιώματα

Ν. Λυγερός

Τα Δικαιώματα
της Ανθρωπότητας
δεν είναι απλώς
μια καραμέλα
που θα διαχειριστούν
τα κράτη
όπως το κάνουν
με τα ανθρώπινα
δικαιώματα
μόνο και μόνο
όταν γουστάρουν
διότι βέβαια
επί της ουσίας
δεν σέβονται
τους ανθρώπους
και την ελευθερία τους.