Η νοημοσύνη Ανθρωπότητας και οι νέες τεχνολογίες. L’intelligence de l’humanité et les nouvelles technologies. The intelligence of mankind and the new technologies.

Ν. Λυγερός

“Η νοημοσύνη Ανθρωπότητας και οι νέες τεχνολογίες. L’intelligence de l’humanité et les nouvelles technologies. The intelligence of mankind and the new technologies.” Limassol, Chypre 3 juillet 2002.