28370 - Päätöslauselmaesitys Raphaël Lemkin tunnustamiseksi Armenian kansan Oikeamieliseksi

A. Aprahamian, N. Lygeros
Translated from English by Lena Hillebrandt

  • Post Category:Articles

Raphaël Lemkinin työ ihmisoikeuksien puolustamiseksi johti kansanmurhan käsitteen syntymiseen, mikä on olennainen osa YK:n perustamiskirjan ihmisoikeuksia. Tämän mahdollisti muun muassa hänen armenialaisten kansanmurhaan liittyvä tutkimuksensa. Raphaël Lemkinin työn ansiosta armenialaisten kohtalosta on tullut tyyppiesimerkki niille, jotka ovat joutuneet kansanmurhan kohteeksi ja täten Lemkin edustaa meille Oikeamielistä. Länsi-Armenian valtio, jota edustaa Länsi-Armenian kansallisneuvosto, hallitus ja eduskunta, korottaa hänet Armenian kansan Oikeamieliseksi.