Νοημοσύνη, Αλγόριθμοι και μεταστρατηγική. Intelligence, algorithmes et méta-stratégie.

Ν. Λυγερός

“Νοημοσύνη, Αλγόριθμοι και μεταστρατηγική. Intelligence, algorithmes et méta-stratégie.” Εθνική φρουρά. Garde Nationale, Nicosie, Chypre 7 octobre 2002.