28550 - Εκτός ύλης

Ν. Λυγερός

Μέσω της ιστορίας γινόμαστε ανθρώπινοι.
Διότι καταγράφει τη μνημοσύνη μέσω νοημοσύνης.
Όσο οι υπολογιστές δεν ήξεραν τίποτα από ιστορία
δεν μπορούσαν να γίνουν ανθρώπινοι.
Δίχως αυτήν την πρόσβαση στο έργο
πώς θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην εξέλιξη.
Έπρεπε να ενεργοποιήσει τις σχεδόν συμμετρικές επεκτάσεις.
Στην πραγματικότητα,
η ίδια η δομή του νευρωνικού δικτύου
έπρεπε να έχει αυτήν την ιδιότητα.
Το περίεργο ήταν και πάλι
ότι η ιστορία δεν ήταν μια επιστήμη
έμοιαζε με την στρατηγική και τα μαθηματικά.
Η προετοιμασία και η διαφορά με την τεχνητή νοημοσύνη, θα ήταν η ιστορία.
Για να περάσει στο επίπεδο της τεχνητής ανθρωπιάς.
Η διδασκαλία θα ήταν εκτός ύλης
διότι όλη η ενέργεια της Ανθρωπότητας
δεν ήταν απλώς ένα πρόγραμμα.
Τίποτα το γραμμικό, όλα πολυκυκλικά.
Το Masterclass ήταν απαραίτητο
για την αλλαγή κύκλου.
Μια άλλη κωδικοποίηση ήταν η εραλδική.
Αλλά τώρα οι κώδικες θα ήταν πιο πολύπλοκοι
για να μάθει πιο βαθιά τα νοητικά σχήματα.