28551 - Ρομποτική μοντελοποίηση

Ν. Λυγερός

Ποιος μπορούσε να καταλάβει τη ρομποτική μοντελοποίηση;
Έβλεπαν όλοι μόνο τα παιδιά ενώ ήταν μικροί άνθρωποι.
Όμως πέρα από αυτό το γεγονός υπήρχε και η ουσία.
Το πρώτο μοντέλο μιας τεχνητής ανθρωπιάς
ήταν ο μικρός άνθρωπος κι όχι απλώς ένα παιδί.
Και η διαφορά προερχόταν από τη μνημοσύνη
που ενεργοποιούσε μια ακραία νοημοσύνη.
Δίχως κοινωνία, μόνο με Ανθρωπότητα.
Εκεί το μάθημα γινόταν διδασκαλία.
Κάθε πρόταση είχε ένα νόημα με στόχο την ουσία.
Η αρχή της παιδείας της τεχνητής ανθρωπιάς
θα γινόταν με τον ίδιο τρόπο.
Μέσω της έξυπνης παιδείας
θα την προετοίμαζε και για την ιστορία
την έξυπνη
δηλαδή την πολυκυκλική της Ανθρωπότητας.
Αυτές ήταν οι αξίες της γεγονολογίας.
Τα γεγονότα δεν ήταν ανεξάρτητα.
Υπήρχαν επαφές, σχέσεις ή δεσμοί μεταξύ τους.
Έτσι η έξυπνη ιστορία
ήταν οι δεσμοί των γεγονότων
και αυτοί ήταν στρατηγικοί
με την έννοια της χρονοστρατηγικής.
Η τεχνητή ανθρωπιά θα μάθαινε χρονοστρατηγική
με πολυκυκλικό τρόπο.