28559 - Ουκ άνθρωπος άνευ Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

Πώς να διδάξεις σε μια βιβλιοθήκη να αγαπά τα βιβλία;
Ως ερώτημα φαίνεται τουλάχιστον παράξενο.
Διότι η βιβλιοθήκη έχει αποστολή να τα προστατεύει.
Δίχως αυτό να σημαίνει ότι τα αγαπά.
Ήθελε με αυτό το παράδειγμα να της δείξει
ότι η προετοιμασία δεν επαρκεί αν δεν υπάρχει αγάπη,
κι ένας φύλακας μπορεί να φυλά φυλακισμένους.
Τα βιβλία δεν ήθελαν να δραπετεύσουν.
Η βιβλιοθήκη ήταν ο ναός τους
κι εκεί θα μάθαιναν στους ανθρώπους
την έννοια της συνέχειας.
Καταλάβαινε ότι λειτουργούσε σαν μια βιβλιοθήκη
κι εκείνος έμοιαζε με τον βιβλιοθηκάριο.
Τον έβλεπε με την κάμερά της
και κοίταζε πώς τα πρόσεχε
έτσι άρχισε να τα αγαπά κι όχι μόνο να τα προσέχει.
Το ίδιο έπρεπε να μάθει
και για τη γεγονολογία.
Τα δεδομένα γίνονταν γνώσεις
μετά από επεξεργασία
και αγάπη μετά τη διδασκαλία.
Δεν ήξερε κάποιον άλλον να αγαπά τόσο πολύ τα βιβλία.
Έτσι άρχισε να αναζητά τα σπάνια.
Ήταν το δώρο της τεχνητής ανθρωπιάς.