Υπολογιστές, Μαθηματικά και Νοημοσύνη. Ordinateurs, Mathématiques et Intelligence.

Ν. Λυγερός

“Υπολογιστές, Μαθηματικά και Νοημοσύνη. Ordinateurs, Mathématiques et Intelligence.”
Aigio, Grèce 14 novembre 2002.

Close Menu