28568 - Στην ιστορία

Ν. Λυγερός

Στην ιστορία
δεν βλέπεις
μόνο ημερομηνίες
αν εξετάζεις
προσεκτικά
τις ενδείξεις
έτσι μ’ αυτές
δημιουργείς
δεσμούς
και εισχωρείς
στα τείχη
του κάστρου
για ν’ ανακαλύψεις
τη βιβλιοθήκη
όπου τα στοιχεία
της Ανθρωπότητας
είχαν αλλάξει
τις λευκές σελίδες
για να θυμούνται
το παρελθόν
για να υπάρχει
το μέλλον.