28583 - Περίεργα Σύμφωνα

Ν. Λυγερός

Ό,τι και να λένε διάφοροι που βρίσκονται στην εξουσία, τα Σύμφωνα παραμένουν λόγω γραπτού λόγου και λένε περισσότερα. Έτσι ακόμα και η προπαγάνδα έχει τα όριά της. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο μη επίθεσης το οποίο θα έπρεπε να ονομάζεται Ναζιστικοσοβιετικό Σύμφωνο που υπέγραψαν στις 23 Αυγούστου 1939. Έτσι βλέπουμε ότι η επίσημη αντιπαράθεση των Ναζί και των Σοβιετικών έχει βέβαια και τα όριά της, διότι τα βρήκαν μια χαρά όταν είχαν κοινά και τρομερά συμφέροντα. Αυτό το παράδειγμα είναι σχετικά γνωστό ακόμα και αν οι κύκλοι που έχουν επιπτώσεις για την προπαγάνδα τους, θέλουν να το αποφεύγουν. Το επόμενο παράδειγμα είναι ένα μάθημα ενάντια στον ραγιαδισμό. Το άλλο Σύμφωνο υπογράφηκε μεταξύ Ναζί και Κεμαλικών στις 18 Ιουνίου 1941. Έτσι έχουμε μια βάρβαρη ένωση που αποτελείται από το Τρίτο Ράιχ, τη Σοβιετική Ένωση και των Κεμαλικών. Αυτά τα περίεργα Σύμφωνα όσο περίεργα κι αν είναι, είναι λιγότερα από το γεγονός ότι και οι τρεις χώρες διέπραξαν γενοκτονίες. Η Τουρκία ενάντια στους Ασσύριους, στους Αρμένιους και στους Έλληνες. Η Σοβιετική Ένωση ενάντια στους Ουκρανούς. Και η Ναζιστική Γερμανία ενάντια στους Εβραίους. Δηλαδή τρεις γενοκτονίες έχουν και συμμαχικό πλαίσιο ως ουρά. Αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσει η έξυπνη ιστορία.