28622 - Με τη διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Με τη διδασκαλία
οι μικροί μαθητές
γινόντουσαν
όλο και πιο ανθρώπινοι
κι ένιωθαν μέσα τους
μια αλλαγή φάσης
που ήταν άγνωστη
ακόμα και στους γονείς τους
γιατί ποτέ δεν είχαν βρεθεί
τόσο κοντά
στην αλήθεια
από τόσο μικρή ηλικία
έτσι το μάθημα
της ανακάλυψης
ήταν μια καινοτομία.