28650 - Ακολούθα

Ν. Λυγερός

Ακολούθα
το μονοπάτι
του φωτός
για να βγεις
από το σκοτάδι
των συστημάτων
του παρελθόντος
αλλιώς ποτέ
δεν θα βοηθήσεις
για να φύγει
η βαρβαρότητα
πάνω από τη Βόρεια
Κορέα
που ακόμα
και τώρα
βασανίζει
τους ανθρώπους
που θέλουν
απλώς
να ζήσουν
ελεύθεροι
για να δουν
την Ανθρωπότητα
χωρίς δεσμά
δίχως φρίκη.