28662 - Με τα παίγνια

Ν. Λυγερός

Με τα παίγνια
του Μουσείου
της Νέας Υόρκης
βλέπεις
ότι το ταξίδι
συνεχίζεται
με επεκτάσεις
για τους μικρούς
ανθρώπους
που βλέπουν
με τα μάτια τους
την αξία
του νέου
μέσω καινοτομίας
και δημιουργικότητας
γιατί ο καθένας
μπορεί
να εκφραστεί
ελεύθερα
δίχως εμπόδια
και κριτικές
της κοινωνίας
διότι το πλαίσιο
είναι αποκλειστικά
της Ανθρωπότητας.