28683 - Με το Tangram

Ν. Λυγερός

Με το Tangram
στο Νηπιαγωγείο
αποδείξαμε
ότι η γεωμετρία
μπορεί να είναι
και παιδική
με την έννοια
της ευχαρίστησης
και της χαράς
επειδή
ο καθένας
ανακαλύπτει
ιδιότητες
επικάλυψης
της συμπλήρωσης
του τεμαχισμού
και της σύνθεσης
με τρόπο
που αφήνει
τη δημιουργικότητα
ελεύθερη
να εκφραστεί
για να παράγει
υποδομές
και δομές
ανάλογα
με τις απαιτήσεις
της διδασκαλίας.