28688 - Αποστολή Κατερίνης

Ν. Λυγερός

Στις 9 Δεκεμβρίου
αν είσαι όντως
της Ανθρωπότητας
θα είσαι
μαζί μας
για να τιμήσουμε
το έργο
του Lemkin
ως Δίκαιο
και ν’ αποδείξουμε
στους βάρβαρους
ότι δεν πρόκειται
να ξεχάσουμε
τα θύματα
και τους αθώους
διότι ανήκουμε
σ’ αυτούς
που βλέπουν
το μέλλον
και τη συνέχεια
γι’ αυτό
παλεύουμε
από τώρα
μετά
τα Δικαιώματα
των Αυτόχθονων
λαών
για τα Δικαιώματα
της Ανθρωπότητας.