28698 - Ο Δάσκαλος

Ν. Λυγερός

Ο Δάσκαλος
είναι πάντα
ελεύθερος
διότι ποτέ
δεν μιλά
για την ύλη
ή τα προγράμματα
αλλά
μόνο
για την ενέργεια
που χρειάζεται
για ν’ αλλάξεις
τον κόσμο
όταν αυτός
έχει
υποστεί
μια γενοκτονία
ή ένα έγκλημα
κατά
της Ανθρωπότητας,
γι’ αυτό
δεν μπορεί
να εγκλωβιστεί
από το σύστημα
ακόμα
κι αν αυτό
τον απαγορεύει
λόγω
της διδασκαλίας του.