28721 - Μάθε

Ν. Λυγερός

Μάθε
ξένες
γλώσσες
όχι μόνο
για να ξέρεις
άλλους λαούς
αλλά ταυτόχρονα
να ενεργοποιείς
το νευρωνικό
δίκτυο
του εγκεφάλου σου
με τρόπο
διαφορετικό
για να εμπλουτίσεις
τη σκέψη σου
και να ξεπεράσεις
πιο εύκολα
όρια
και τα εμπόδια
που αντιμετωπίζεις
όταν ξέρεις
μόνο
μια γλώσσα
κι έτσι
θα ανακαλύψεις
τις διακλαδώσεις
του κόσμου
πιο αποτελεσματικά
κι ανθεκτικά.