28736 - Έξυπνα μυκηναϊκά

Ν. Λυγερός

Μη βλέπεις
μόνο τη γλώσσα
κοίταξε
και τον κώδικα
για ν’ αξιοποιήσεις
τον πίνακα
αποκρυπτογράφησης
και να δημιουργήσεις
και παίγνια.
Φαντάσου
σκανδιναβικό
και σταυρόλεξο
στα μυκηναϊκά.
Σκέψου
συλλαβογράμματα
ανακατεμένα
από τα οποία
μπορείς να βρεις
λέξεις
στα μυκηναϊκά
για να καταλάβεις
αν αναγνωρίζεις
τα μοτίβα τους.
Δημιούργησε
ένα σκάκι
όπου τα κομμάτια
έχουν τα ονόματα
που χρησιμοποιούσαμε
εκείνη
την εποχή.