28748 - Οι πόλεμοι

Ν. Λυγερός

Οι πόλεμοι
των Τούρκων
ενάντια
στο Βυζάντιο
άρχισαν
ήδη το 1048
με τους Σελτζούκιδες
γιατί θέλουν
να αφοπλίσουν
το δίκτυο
αντίστασης
των κάστρων
που περιμένουν
εξωτερική
βοήθεια
από την εξουσία
του Βυζαντίου
όμως
σιγά σιγά
η πολιτική
του κενού
και της βαρβαρότητας
κέρδισε
χώρο
ενώ έχασε
χρόνο
η ίδια
η Ανθρωπότητα
και ο δρόμος
του μεταξιού.