28820 - Όταν έπεσε

Ν. Λυγερός

Όταν έπεσε
η Κωνσταντινούπολη
δεν έκλαψε
μόνο
ο Ελληνισμός
αλλά κι ένα
μεγάλο μέρος
της Ανθρωπότητας
διότι η καταστροφή
αυτού του πολιτισμού
δεν ακολουθήθηκε
από κάποιον άλλο
ήταν απλώς
μια πράξη βαρβαρότητας
που αποτέλεσε
μια πληγή.
Αλλά να ξέρεις
ότι ακόμα
και στην Κίνα
αναγνώρισαν
αυτήν την έλλειψη
διότι το Βυζάντιο
ήταν πάντα
στο δρόμο
του μεταξιού
λόγω
χρονοστρατηγικής
θέσης
και σκέψης.