28835 - Ο πόνος

Ν. Λυγερός

Ο πόνος
δεν γίνεται
κατανοητός
μόνο από το βίωμα
διότι
η διδασκαλία
είναι η ικανότητα
να μεταδίδει
γνώσεις
χωρίς βιώματα
διότι αυτά
είναι περιοριστικά
αλλιώς
πώς να πονέσουν
οι άνθρωποι
για μια γενοκτονία
και πώς να παλέψουν
για την αναγνώρισή της
και να βοηθήσουν
την Ανθρωπότητα
ενάντια στη βαρβαρότητα
αλλιώς θα έπρεπε
να είναι όλοι
θύματα
για να ξέρουν
τι έγινε
αλλά θα ήταν
όλοι νεκροί.