28838 - Το αφρικανικό όραμα του Μαρόκο

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Το Μαρόκο έχει ένα πραγματικό αφρικανικό όραμα. Δεν αρκείται να μένει περιορισμένο στην γεωγραφική τοπική του κατάσταση. Δεν μένει λοιπόν ακίνητο απέναντι στον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Μεσόγειο Θάλασσα, ανάμεσα στη Μαυριτανία και στην Αλγερία. Το Μάροκο έχει επίγνωση του ρόλου του στην εξέλιξη της Αφρικής δεν είναι πλεόν αποκλειστικά και μόνο μία χωρα του Maghreb αλλά ένα ολοκληρωτικά αφρικανικό κράτος. Με αυτόν τον τρόπο εκφράζει τη δυναμική του βούληση να επανενταχθεί στην Αφρικανική Ένωση. Πρόκειται για μια αλλαγή φάσης που περιλαμβάνει πολλά επίπεδα. Γιατί για το Μαρόκο, δεν είναι μόνο η είσοδος που μετράει αλλά η δραστηριότητα στο εσωτερικό της Ένωσης έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει ξεκάθαρα τα στατηγικά ενδιαφέροντα της αφρικανικής ηπείρου. Επιπλέον, ο ορίζοντας αυτού δεν περιορίζεται στην Αφρική την ίδια εφόσον είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν ανταλλαγές με την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Αυτό το όραμα έχει την ικανότητα να βλέπει την Αφρική σαν ένα νησί και όχι μόνο ως μία ήπειρο. Όμως ένα νησί καθορίζεται από το θαλάσσιο έδαφός του. Για την Αφρική πρόκειται ουσιαστικά για δύο ωκεανούς, τον Ατλαντικό και τον Ινδικό και δύο θάλασσες, την Μεσόγειο και την Ερυθρά. Αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας πρέπει να είναι χρήσιμοι με τρόπο αποτελεσματικό και ισχυρό. Έτσι η μαροκινή εμπειρία στον τομέα της ναυτιλίας και του λιμένος μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες αφρικανικές χώρες. Αυτή η μεταφορά δομής, που αντιπροσωπεύει μια οραματιστική επένδυση είναι ένα χαρτί που επιτρέπει να μετατραπεί σε μία πραγματική αφρικανική βοήθεια. Για το Μαρόκο, βλέπουμε ένα παναφρικανικό όραμα και όχι μία τοπική θέση. Δεν τοποθετείται σε ένα διμερές πλαίσιο με τους γείτονές του αλλά πολύ περισσότερο σε ένα πολυμερές αφρικανικό. Είναι έτσι ένα βήμα μέσα στην κατεύθυνση ενός τοπολογικού δικτύου που δεν αρκείται στην έννοια της γειτνίασης και δεν μένει εξαρτημένο από την έννοια της απόστασης. Είναι μία πιο ώριμη οπτική που βοηθά το σύνολο της Αφρικής και όχι μόνο ορισμένα κράτη. Είναι με αυτή την έννοια που αυτό το άνοιγμα συνιστά μία θέση πιο ισχυρή και αυτό ακόμα κι από την οπτική της Αθρωπότητας και την επίσημη αντιπροσώπευσή της στα Ηνωμένα Έθνη.