28873 - Τα εγκλήματα

Ν. Λυγερός

Τα εγκλήματα
που έγιναν
στο Bataclan
ήταν βαρβαρότητας
και τίποτα άλλο
διότι μια θρησκεία
του φανατισμού
δεν είναι πίστη
αλλά μόνο δόγμα
που καταπατά
τους ανθρώπους
γιατί τους θέλει
μόνο νεκρούς
αν δεν ακολουθούν
τις διαταγές
και τις εντολές
έτσι ο φόβος,
η τρομοκρατία
και τα βασανιστήρια
δεν μπορούν
να σε κάνουν
να πιστέψεις
διότι η σκλαβιά
ποτέ δεν απελευθέρωσε
κανένα άνθρωπο.