28876 - Η ανακήρυξη

Ν. Λυγερός

Η ανακήρυξη
του Lemkin
ως Δίκαιου
της Αρμενίας
είναι παράδειγμα
προς μίμηση
για κάθε λαό
που έχει υποστεί
γενοκτονία
γιατί έδωσε
σε όλους
το δικαίωμα
να προστατευτούν
από τη βαρβαρότητα
και να διεκδικήσουν
ό,τι είχαν χάσει
με αυτή
την έννοια
είναι το πρώτο στάδιο
της αναγνώρισής του
ως Δίκαιου
όχι μόνο μερικών λαών
αλλά της ίδιας
της Ανθρωπότητας.