28877 - Τώρα, σήμερα

Ν. Λυγερός

Τώρα, σήμερα
για την επέτειο
της πράξης
τρομοκρατίας
στο Bataclan
η Ελλάδα
παρηγορεί
τη Γαλλία
πιο ενωμένες
από ποτέ
λόγω ανθρωπιάς
ενάντια στη βαρβαρότητα
που πληγώνει
την Ανθρωπότητα
έτσι κι οι σημαίες
στον ίδιο ιστό
κυματίζουν
μπροστά
στην εκκλησία
για να ξέρουν
οι οικογένειες
των θυμάτων
ότι τις σκεφτόμαστε.