29128 - Η γενοκτονία

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Η γενοκτονία
δεν είναι μόνο μία έννοια
που ανήκει στο παρελθόν
έχει μία έννοια σύγχρονη
με τρόπο αδιαμφισβήτητο
γι’ αυτό δεν πρέπει
να την αφήνουμε στα χέρια
μιας δικαιοσύνης ξεπερασμένης
από τα γεγονότα
αλλά να αναζητούμε
να την εντάξουμε
ως ένα πραγματικό εργαλείο
της Ανθρωπότητας
απέναντι στη βαρβαρότητα
γιατί οι αθώοι
δεν μπορούν
να σταματήσουν να περιμένουν
την βοήθεια
πρέπει να προλάβουμε
τα κτήνη.