29133 - Έξυπνη Παιδεία και Νευροεπιστήμες

Ν. Λυγερός

Ενώ υπάρχουν οι Νευροεπιστήμες που μας δείχνουν μια ζωντανή εικόνα της λειτουργίας του εγκεφάλου μας, η υποχρεωτική εκπαίδευση συνεχίζει να ακολουθεί μια ύλη που καθορίστηκε δίχως να κάνει κάποια αποτελεσματική χρήση αυτού του τομέα. Ενώ η Έξυπνη Παιδεία θεμελιώνεται μέσω της, αφού ξέρει ότι οι ενεργοποιημένοι νευρώνες με τη δράση τους δέχονται περισσότερο οξυγόνο και τροφή, η νευρωνική ενεργοποίηση πολλαπλασιάζει το πλήθος των συναπτικών διασυνδέσεων και η ανανέωση των νευρώνων γίνεται ακόμα και στον ενήλικα. Κατά συνέπεια αξιοποιεί την καλύτερη εικόνα που έχουμε του ίδιου μας του εγκεφάλου και δεν σταματά μόνο πάνω στο θέμα του δείκτη νοημοσύνης, αφού είναι ικανή να βοηθήσει σε οποιοδήποτε επίπεδο και ν’ αλλάξει δεδομένα που όλοι οι συντηρητικοί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θεωρούν δεδομένα. Επίσης τώρα που ξέρουμε ότι η πολύπλοκη νοητική δραστηριότητα προστατεύει τον εγκέφαλό μας, γίνεται κατανοητό ότι το εύρος της είναι μεγάλο. Με άλλα λόγια βοηθά σε πρακτικό επίπεδο και τους μικρούς και τους μεγάλους ανθρώπους στην ανάπτυξή τους και την εξέλιξή τους. Η επιλογή των θεμάτων της που βασίζεται σε μια στρατηγική προσέγγιση αυξάνει τις ικανότητες της πλαστικότητας του εγκεφάλου μας και αυτό επιτρέπει μια δράση πιο αποτελεσματική σε φάση επίλυσης προβλημάτων που απαιτούν μια διαχείριση της νοημοσύνης, γιατί αντιμετωπίζει δυσκολίες που δεν γνώριζε πριν.