29134 - Η Έξυπνη Παιδεία ως ανθρώπινη προστασία

Ν. Λυγερός

Πολλοί από εμάς λέμε ότι αγαπούμε τα παιδιά μας και τους γονείς μας, αλλά παρκάρουμε τα πρώτα σε μια οθόνη και τους δεύτερους σε ένα γηροκομείο, θεωρώντας ότι έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας επειδή ξεχνούμε πολύ απλά ότι μπορούν να αναπτυχθούν μ’ έναν διαφορετικό τρόπο. Εδώ έρχεται η Έξυπνη Παιδεία να μας βοηθήσει ως ανθρώπινη προστασία για να προσφέρει και στους μικρούς και στους μεγάλους ανθρώπους μια ποιότητα ζωής που τους είναι παντελώς άγνωστη. Διότι ποιος από εμάς μπορεί να φανταστεί Masterclass Έξυπνης Παιδείας σε προνήπια ή σε υπερηλίκους; Κι όμως είναι μια πραγματικότητα που βοηθάει στρατηγικά και τις δύο κατηγορίες. Δεν πρόκειται για μια αντικατάσταση κάποιας γονικής αγάπης, η διδασκαλία λειτουργεί μόνο συμπληρωματικά. Το θέμα είναι ότι η ενίσχυση της εγκεφαλικής δραστηριότητας δίνει χαρά και άνθρωποι που θεωρούν ότι δεν έχουν ακόμα ικανότητες ή που πιστεύουν ότι δεν τις έχουν πια αλλάζουν άποψη και για τις ίδιες τους τις επιδόσεις. Διότι η Έξυπνη Παιδεία όταν απαιτεί π.χ μια χωροαντίληψη που να είναι αποτελεσματική, μέσω της πλαστικότητας του εγκεφάλου, πολλαπλασιάζει τη φαιά ουσία στον δεξί ιππόκαμπο αλλά και στον προμετωπικό φλοιό επειδή είναι περιοχές που αποφασίζουν σ’ ένα περιβάλλον τρισδιάστατο μέσω μνήμης. Αυτό σημαίνει ότι βοηθά έμπρακτα τον εγκέφαλο και αυτός με τη σειρά του την ζωή του ανθρώπου που χαίρεται για τις υπερβάσεις που κάνει.