29136 - Έξυπνη αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών

Ν. Λυγερός

Υπάρχουν πολλές τεχνικές αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση και μάλιστα υπάρχει και προσωπικό που είναι εξειδικευμένο. Όμως βλέπουμε ότι πολλές μεθοδολογίες φτάνουν εύκολα στα όριά τους, όταν οι καταστάσεις είναι ακραίες. Έτσι η Έξυπνη Παιδεία μέσω των Νευροεπιστημών, των Μαθηματικών και της Στρατηγικής, έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό με τρόπο συμπληρωματικό. Με την επικέντρωση στις αναξιοποίητες δυνατότητες του εγκεφάλου του μαθητή πετυχαίνουν αλλαγές, ενώ οι γονείς θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει πλαίσιο ανάπτυξης ή πεδίο δράσης. Επειδή οι γονείς δεν έχουν καμία ελπίδα αλλαγής της κατάστασης, δεν βοηθούν πρακτικά τους ειδικούς και αυτοί χωρίς ενίσχυση νιώθουν ότι παλεύουν άδικα. Η Έξυπνη Παιδεία με την δική της προσέγγιση μέσω των νευροεπιστημών έρχεται να ενισχύσει και τις δύο ομάδες με τρόπο διαφορετικό γιατί οι καθεμία έχει διαφορετικές ανάγκες. Με τα μαθηματικά, εξετάζει τον πυρήνα της σκέψης και με τη στρατηγική, δείχνει μονοπάτια επίλυσης αναλόγως με τα εμπόδια που έχουν εντοπιστεί. Έτσι όταν ο μαθητής τα ξεπερνά κι έχει στη συνέχεια μεθοδολογία αντιμετώπισης αυξάνεται η αυτοπεποίθησή του και χαίρεται περισσότερο που το καταφέρνει, πράγμα που έχει αντίκτυπο και στη νοόσφαιρά του. Με τη διδασκαλία αυτή ξαναβλέπει παλιά δεδομένα μ’ έναν τρόπο καινοτομικό για τον εγκέφαλό του.