2914 - Το πρέπον και το πρέπει

N. Lygeros

Μέσα στην κοινωνία της μόδας 
και στη μόδα της κοινωνίας 
όλοι ξέρουν τι πρέπει 
να κάνουν και να μην κάνουν. 
Οι αρχές είναι το παν. 
Λίγοι γνωρίζουν το πρέπον 
της ανθρωπιάς και της θυσίας. 
Είναι οι άνθρωποι της αντίστασης 
και της μνημοσύνης μας. 
Οι αξίες δεν είναι τίποτα. 

Κι όμως αυτό το τίποτα είναι το παν 
και το παν δεν είναι τίποτα 
για την ανθρωπιά των αθλίων.