29246 - Ο αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας
της αναγνώρισης
του Γολοντομόρ
δεν αφορά
μόνο τους Ουκρανούς
αλλά γενικότερα
τους λαούς
που καταπατήθηκαν
από τη Σοβιετική
Ένωση
χωρίς έλεος
σε μια κλειστή
γενοκτονία
με ένα τεχνητό
λιμό
ενώ αυτή
πουλούσε
σιτάρι
παντού
για να βγάλει
τα έξοδα
του συστήματος
της βαρβαρότητας.