29247 - Η Ουκρανία

Ν. Λυγερός

Η Ουκρανία
είχε ιστορία
και πριν
τη γενοκτονία
δε γεννήθηκε
με αυτή
αν ξεχάσουμε
αυτό το στοιχείο
δεν πρόκειται
να έχει
μέλλον
διότι δεν είναι
νεκρή
που πρέπει
να ζωντανέψει
αλλά ζωντανή
που πρέπει
να ζήσει
με μια πληγή
που της προκάλεσαν
τα κτήνη
της βαρβαρότητας.