29253 - Και στην Ουκρανία

Ν. Λυγερός

Και στην Ουκρανία
όσοι έδωσαν
έμφαση
στην καθημερινότητα
στη μιζέρια
στην οικονομία
καθυστέρησαν
τη διαδικασία
διόρθωσης
διότι οι αναγνωρίσεις
δεν ήταν πια
τόσο δυναμικές
και τελικά
έβαλαν σε κίνδυνο
την ίδια τη χώρα
αφού φαινόταν
ότι η κοινωνία
αδιαφορούσε
για το παρελθόν
ενώ είναι
οι ρίζες
του μέλλοντος.