2936 - Καταγραφή και μετάφραση της επιστολής της Ι. Καραθεοδωρή στην Helen Dukas. Transcription et traduction de la lettre de J. Carathéodory à Helen Dukas.

Ch. Becker, Ν. Λυγερός

Munich 10.6. 1969
I am the owner of 2 letter[s] of A. Einstein.
Which I want to sell.
Both letters (in german language) are
written to Prof. Dr. Caratheodory in the Year
1916. These letters are written and signed
by Hand with cover and Poststamp.
Be(v/f)ore I give them to an Auction, I
will offer them to you.
If you [are] interested, please send me
your answer with offer.
I thank you very much

Josephine Caratheodory

8 Munich, Rauchstr. 8

West – Germany.

Είμαι η ιδιοκτήτρια 2 επιστολών του A. Einstein.
Τις οποίες θέλω να πουλήσω,
Και οι δύο επιστολές (στην γερμανική γλώσσα) είναι
σταλμένες στον Καθ. Δρ. Καραθεοδωρή το έτος
1916. Αυτές οι επιστολές είναι χειρόγραφες και αυτόγραφες
με φάκελο και γραμματόσημο).
Πριν τις δώσω σε δημοπρασία,
θα τις προτείνω σε σας.
Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε μου, σας παρακαλώ,
μία απάντηση με μία προσφορά.
Σας ευχαριστώ πολύ

Ιωσηφίνα Καραθεοδωρή

8 Μόναχο, Rauchstr. 8

Δυτική Γερμανία.