29456 - Οι μικρές μαθήτριες

Ν. Λυγερός

Οι μικρές μαθήτριες
άγγιξαν
για πρώτη φορά
μυκηναϊκή
σκακιέρα
και έμαθαν
να αναγνωρίζουν
το σχήμα
του συλλαβογράμματος
που συμβολίζει
κάθε πιόνι
και κάθε κομμάτι
κι έτσι άρχισε
η γέφυρα
του Χρόνου
να τις αγγίζει
και αυτές.