29526 - Τα θύματα

Ν. Λυγερός

Τα θύματα
του Polisario
είναι ακόμα
στο μυαλό μας
όσο κι αν προσπαθεί
η προπαγάνδα
της Αλγερίας
να παρουσιάσει
το απαράδεκτο
ως εργαλείο
πολέμου
για να περάσει
το δίκαιο
του ισχυρού
επειδή
δεν μπορεί
να βασιστεί
στην ύπαρξη
ενός αυτόχθονου
λαού.