29558 - Σύνθεση και προοπτικές για το μέλλον της Δυτικής Σαχάρας

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

– Η διευρυμένη αυτονομία δεν είναι ένα αποτέλεσμα της φαντασίας αλλά ένα όραμα που χτίζει μια απτή πραγματικότητα.

– Οι διαφορές μεταξύ στο Μαρόκο και στη Δυτική Σαχάρα δημιουργούν σταδιακά ένα στρατηγικό μείγμα που συγκλίνει προς ένα όραμα κοινό για τις επαρχίες του Νότου.

– Η Δυτική Σαχάρα δεν είναι ένα τοπικό πολιτικό πρόβλημα αλλά ένα όραμα μέλλοντος για το Μαρόκο.

– Για να είσαι αξιόπιστος δεν αρκεί να είσαι σοβαρός, πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματικός ώστε να απαντάς στις ψευδείς επιθέσεις, διαφορετικά οι επιθέσεις κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τη διαδικασία στη βάση.

– Είναι απαραίτητο να προτείνουμε λύσεις εποικοδομητικές για να μην αφήσουμε στον αντίπαλο την πολυτέλεια δύναμης να επανέλθει σε μια προηγούμενη κατάσταση.