29564 - Άρθρο 1

Ν. Λυγερός

Η Ανθρωπότητα
αποτελείται
από τους νεκρούς,
τους ζωντανούς
και τους αγέννητους
ανθρώπους,
είναι προικισμένη
με λογική
και συνείδηση.
Έχει το δικαίωμα ζωής,
ελευθερίας,
αξιοπρέπειας
και εξέλιξης
στον Χρόνο.