29565 - Άρθρο 2

Ν. Λυγερός

Η Ανθρωπότητα
δικαιούται
να επικαλείται
όλα τα Δικαιώματα
και όλες τις ελευθερίες
που προκηρύσσει
η παρούσα
Διακήρυξη
χωρίς
καμία
εξαίρεση.
Δεν θα μπορεί
καμία κοινωνία
να διαπράττει
πράξη βαρβαρότητας
εναντίον της.