29566 - Άρθρο 3

Ν. Λυγερός

Η Ανθρωπότητα
δικαιούται
την προστασία
των Δίκαιων
ενάντια στη βαρβαρότητα
για να ζήσει
χωρίς φόβο
η αθωότητά της
κι έχει το δικαίωμα
να ασκεί
ένδικα μέσα
στα διεθνή
δικαστήρια
κατά των πράξεων
βαρβαρότητας
που παραβιάζουν
τις αξίες της.