29631 - Ο Ελληνισμός

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός
δεν είναι
συμβατός
με τον κομμουνισμό
διότι δεν θέλει
να καταπατάται ο λαός
από ένα σύστημα
που με το πρόσχημα
της ισότητας
απαγορεύει
την ελευθερία
των ανθρώπων
για να τους μάθει
πώς γίνεσαι
σκλάβος
του κόμματος.