29701 - Η σοβιετική βαρβαρότητα του 1937

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Επιχειρησιακή εντολή υπ’ αριθμόν 00439 στις 25 Ιουλίου 1937
Στόχος : Οι Γερμανοί που εργαζόταν στη Σοβιετική Ένωση και οι Σοβιετικοί που είχαν σχέση με τη Γερμανία.
Αποτέλεσμα: 68.000 συλλήψεις ανθρώπων. Οι 42.000 εκτελέστηκαν.

Επιχειρησιακή εντολή υπ’ αριθμόν 00447 στις 30 Ιουλίου 1937
Στόχος: Οι Κουλάκοι που τελείωσαν την ποινή τους ή που απέδρασαν από τα Γκουλάκ .
Οι κληρικοί και οι πιστοί.
Τα πρώην μέλη μη κομμουνιστικών κομμάτων.
Οι εγκληματίες
Γενικά οι «άνθρωποι του παρελθόντος».
Αποτέλεσμα: 767.397 συλλήψεις ανθρώπων. Οι 386.798 εκτελέστηκαν.

Επιχειρησιακή εντολή υπ’ αριθμόν 00485 στις 11 Αυγούστου 1937
Στόχος: Οι Σοβιετικοί που είχαν σχέση με την Πολωνία και οι Πολωνοί στην Σοβιετική Ένωση.
Αποτέλεσμα: 144.000 συλλήψεις ανθρώπων. Οι 110.000 εκτελέστηκαν.

Επιχειρησιακή εντολή υπ’ αριθμόν 00486 στις 15 Αυγούστου 1937
Στόχος: Οι γυναίκες και τα παιδιά άνω των 15 ετών που είναι εχθροί του λαού.
Αποτέλεσμα: 18.000 συλλήψεις γυναικών και 25.000 συλλήψεις παιδιών.