29973 - Στο παλάτι

Ν. Λυγερός

Στο παλάτι
εξέτασε ειδικά
τα τζάκια
και είδε
δίπλα τους
τους ανθρώπους
που είχαν
ζήσει
χάρη στο έργο
και στη συνέχεια
παραχώρησαν
την οικία
για να γίνει
μουσείο
για όλους
έπρεπε
όμως πέρα
από τον σκοτεινό
φωτισμό
να φανταστεί
κανείς
τη ζωή
και αυτό
έβλεπε
στο αόρατο
η νοημοσύνη.