30122 - Η διδασκαλία της Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

Ε: Δεν ξέρω ακόμα…
Δ: Τα δεδομένα του μέλλοντος υπάρχουν…
Ε: Το ίδιο και η ευθύνη.
Δ: Τα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας είναι αναγκαία.
Ε: Αυτό είναι σίγουρο…
Δ: Τo πρόβλημα δεν είναι στρατιωτικό…
Ε: Πάλι καλά. Δεν θα μπορούσα…
Δ: Είναι θέμα υψηλής στρατηγικής.
Ε: Το βλέπω αλλά η απόφαση…
Δ: Δεν είναι θεωρητική.
Ε: Το πρόβλημα είναι αν θα μπορέσουν.
Δ: Όχι το πρόβλημα είναι αν θα μπορέσουμε εμείς.
Ε: Τι;
Δ: Να προλάβουμε το αναπόφευκτο.
Ε: Αν είναι ακόμα η ώρα.
Δ: Ο Χρόνος είναι μαζί μας.
Ε: Πρέπει ν’ αποφασίσουμε αν θα είμαστε μαζί του.
Δ: Είναι χρονοκτόνοι.
Ε: Τους ξέρω… Τους έζησα…
Δ: Κι επέζησες για να είσαι εδώ τώρα.
Ε: Από πριν για το μετά.
Δ: Ένας αθώος μπορεί να γίνει Δίκαιος.
Ε: Αυτό βλέπω τώρα.
Δ: Σκέψου αν είχαμε την ασπίδα από πριν.
Ε: Επειδή δεν την είχαμε χρειαζόμαστε το σπαθί.
Δ: Μόνο αυτό θα τους σταματήσει πια.