3046 - Η αναμονή των βουνών.

N. Lygeros

Πάνω από τα βουνά
δεν υπήρχαν σκιές.
Τα είχε σκεπάσει
ο ήλιος της μνημοσύνης.
Περίμεναν και πάλι
τον άγνωστο της δικαιοσύνης.
Έπρεπε να βρει
τις χαμένες σκιές.
Εκείνες που έψαχναν
την επιστροφή της σελήνης.
Μόνο έτσι θα παρέμενε
το φως πάνω στη γη μας.