30498 - Πώς μπορείς

Ν. Λυγερός

Πώς μπορείς
ν’ αφήσεις
αθώους
στη φυλακή
ενώ ξέρεις
ότι τους βασανίζουν
κι ότι ποτέ
δεν πρόκειται
να τους απελευθερώσουν
αφού τους θεωρούν
στη Βόρεια Κορέα
ως εχθρούς
τους κράτους
επειδή
το σύστημα
της βαρβαρότητας
δεν αποδέχεται
κανένα
ανθρώπινο
στοιχείο
αφού θέλει
μόνο
σκλάβους.