30537 - Θα είμαστε εδώ ακόμα και μετά

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Καθένας από τους αυτόχθονους λαούς έχει το δικαίωμα να δηλώσει, θα είμαστε εδώ ακόμα και μετά γιατί ήμασταν εδώ και πριν. Γιατί αυτή η διαχρονική ικανότητα δεν είναι τέχνασμα αλλά ένα πραγματικό στρατήγημα μέσα σε ανθρώπινο πλαίσιο. Ακόμα περισσότερο αν κι αυτοί οι λαοί είναι πολλοί μικροί από άποψη αριθμών, κατάφεραν να αντισταθούν σε αυτοκρατορίες που θέλησαν να τους συνθλίψουν ή ακόμα και να τους αφανίσουν με τη βοήθεια της γενοκτονίας. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για λαό του Χρόνου. Στην πραγματικότητα, χωρίς δυνατότητα να υπερσπιστούν τους εαυτούς τους μέσα στον χώρο, αυτοί οι λαοί βυθίστηκαν στον Χρόνο που αντιπροσωπεύει έναν χώρο αντίστασης. Πρέπει επιπλέον να συνειδητοποιήσουμε σε καταστάσεις ακραίες όπως οι λαοί που επέζησαν μιας γενοκτονίας ότι η ύπαρξή τους δεν ξεκινάει από αυτή. Αντιθέτως μόνο οι λαοί που έχουν κάποια αξία, έχουν γίνει θύματα. Γιατί οι δήμιοι και τα όργανα της βαρβαρότητας μισούν τους πολιτισμούς που αντιπροσωπεύουν μια συνεισφορά στην Ανθρωπότητα. Με άλλα λόγια, οι αυτόχθονοι λαοί είναι οι αντιστασιακοί της Ανθρωπότητας, οι πιο παλιές ψηφίδες του μωσαϊκού της. Έτσι το σύνθημα που αναφέρθηκε στην αρχή αντιπροσωπεύει επίσης ένα καθήκον προς εκτέλεση έτσι ώστε η Ανθρωπότητα να συνεχίσει την πολυκυκλική τροχιά της στην έρευνα και την εξέλιξή της.