30544 - Λίγο φως στο σκοτάδι

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα αγγλικά: Β. Μπακλεση, Κ. Σταμπολίδου

-Δάσκαλε;
-Πες μου μαθήτρια.
-Έχω ερώτηση για τον Ιππότη.
-Ωραία.
-Όλα όσα διαβάζουμε και γίνονται στην κρύπτη είναι στο μυαλό του λόγιου;
-Όχι μόνο. Είναι έξυπνη ιστορία.
-Δηλαδή οι μονοπετράνθρωποι κρατάνε αυτές τις πληροφορίες στον κώδικα.
-Ακριβώς.
-Το παιδί που τους άγγιξε είναι στοιχείο-κλειδί;
-Ναι, είναι το κλειδί του κώδικα.
-Ο λόγιος λοιπόν, ως ξεναγός, είναι κάποιος που θέλει να μπούμε
στην κρύπτη και να μην φοβόμαστε με κάθε θόρυβο;
-Αυτό είναι ένα από τα σημεία του.
-Προσκαλεί ή οι άνθρωποι απλά έρχονται από περιέργεια.
-Από περιέργεια, σε πρώτη ματιά…Υπάρχει όμως και μια
επαφή με τους σπάνιους ανθρώπους και ένας δεσμός επιλεγμένος …
-Βλέπω.
-Θα δεις αργότερα.
-Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε άλλο κείμενο για να καταλάβουμε τον αγώνα;
-Μόνο το προηγούμενο.
-Δηλαδή αυτό είναι το επόμενο μέρος.
-Η συνέχεια.
-Ποιου;
-Του Χρόνου μας.