3061 - Παράξενη συνομιλία

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

– Βλέπεις;
– Τι πρέπει να δω;
– Το μέλλον αυτής της γης.
– Δεν βλέπω παρά μόνο βουνά.
– Αυτό είναι το παρελθόν.
– Είναι αυτά που μας προστάτευσαν.
– Και είναι αυτά που θα προστατεύσουμε.
– Λοιπόν, τι πρέπει να δω;
– Ότι πρέπει να τα προστατεύσουμε κι εμείς .
– Μα πώς
– Γράφοντας το μέλλον.
– Πώς τα θύματα του παρελθόντος θα μπορούσαν να γράψουν το μέλλον;
– Δεν είμαστε μόνο θύματα.
– Τι είμαστε τότε;
– Είμαστε, επίσης, η μνήμη των δράκων.
– Μόνο ποιος θυμάται τους δράκους;
– Οι άνθρωποι της γης. Είναι γι’ αυτό που είμαστε εδώ.
– Είναι εδώ που μένουν.
– Είναι εδώ που ζουν.
– Η περιοχή αυτή μου είναι άγνωστη.
– Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
– Υπήρχε στις σκέψεις μου.
– Τώρα ανήκει στη ζωή σου και της ανήκεις.
– Δεν ανήκω σε κανέναν.
– Ανήκουμε στην Ανθρωπότητα.
– Δεν ισχύει για όλο τον κόσμο;
– Όχι γιατί οι άνθρωποι είναι σπάνιοι.
– Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε;
– Να φυτέψουμε τη γη.
– Όπως οι παππούδες μας
– Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
– Πρέπει να φυτευτούμε μέσα στη γη.
– Είναι μια αναγκαιότητα για τη γη μας.
– Πρέπει να πεθάνουμε όρθιοι.
– Όπως τα δέντρα.
– Απέναντι από τα βουνά μας.
– Δεν έχουμε άλλο τρόπο να ζήσουμε.
– Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε ακόμα εδώ.
– Είναι όπως αυτό που θα παραμείνουμε ακόμα εδώ.
– Παρόλα αυτά.
– Παρόλους αυτούς.