30640 - Μ5

Ν. Λυγερός

Αυτός ήταν
ο κώδικας
της υποδομής
της αποστολής
στην Μακεδονία
και όπου έπρεπε
να βρεθούμε
μάς πήγαινε
με την ισχύ
του τέρατος
δίχως ποτέ
να διστάζει
γιατί ήξερε
ότι ήταν
απαραίτητο
για το έργο
του Δασκάλου
με τις μαθήτριες
της νύχτας.